Khi Quý khách chọn Căn hộ Grand Riverside là lựa chọn "chính xác", sự đầu tư sinh lợi cao.

Tự hào là đội ngũ Chuyên nghiệp - Uy tín - Tận tâm - Phục vụ 24/24.

Mong muốn mang lại "giá trị cao nhất" khi Quý khách hàng chọn lựa.

Hotline Chủ đầu tư:  0908 05 05 39

Error
  • Disk full (/tmp/#sql_5c4_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM h0yep_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM h0yep_content AS a LEFT JOIN h0yep_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN h0yep_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN h0yep_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN h0yep_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN h0yep_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM h0yep_categories AS cat JOIN h0yep_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN h0yep_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-09-18 12:27:24') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-09-18 12:27:24') AND a.catid IN (88) ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 2 Disk full (/tmp/#sql_5c4_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM h0yep_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM h0yep_content AS a LEFT JOIN h0yep_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN h0yep_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN h0yep_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN h0yep_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN h0yep_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM h0yep_categories AS cat JOIN h0yep_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN h0yep_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-09-18 12:27:24') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-09-18 12:27:24') AND a.catid IN (88) ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

GRAND RIVERSIDE

THÔNG TIN CHUNG

LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ

CĂN HỘ GRAND RIVERSIDE

Trụ sở: 235 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3

P.KD Dự Án (1): 0908 05 05 39

 

 

TIẾN ĐỘ GRAND RIVERSIDE

278-283, Bến Vân Đồn, phường 2, Quận 4, Tp.HCM

Căn hộ Grand Riverside

GRAND RIVERSIDE

images/grand-riverside.jpg

Luôn hết lòng và tận tâm mang lại giá trị vàng cho quý Khách hàng, sự trung thực trong tư vấn luôn giúp chúng ta thành công.

 

Việc sao chép thông tin tại grandriverside.datxanh.co có thể bạn sẽ bị BANNED vì lý do bản quyền.